Geregistreerd!

De gegevens van u en uw B&B zijn ontvangen.
U ontvangt binnen een uur een e-mail met een link om uw registratie af te ronden.

Het is altijd mogelijk dat het e-mailbericht in uw postvak voor spam/reclame terecht komt. Als het bericht na een uur ook daar niet in staat, wilt u dan even contact met ons opnemen?